Reláciu najbližšie vysielame

Cesta

Pondelok 8.06.2020 Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD

Život so zdravotným znevýhodnením.

Ak nevládzeš bežať, tak kráčaj, ak nevládzeš kráčať, tak sa plaz... Ale hlavne, choď dopredu..! Také je heslo občianskeho združenia a denného stacionáru Margarétka, ktorý pôsobí v Banskej Štiavnici a ponúka svoje služby širokému okoliu. Denný stacionár je pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Jeho hlavným cieľom je rozvíjať tvorivosť, kreativitu, fantáziu, hrubú a jemnú motoriku a predovšetkým vzájomnú kooperáciu medzi cieľovými skupinami. V dennom stacionári strávime 2 dni so 7 jeho mladými klientmi a vedúcou denného stacionára Helenou Koťovou a ďalšími zamestnancami.