Televízny posol

Pondelok 11.12.2017


Vhodné pre všetkých HD

Náboženský magazín.

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi.Témy: Teologická konferencia 2017 – Reformácia a umenie. Vedecká konferencia o reformácii. Misijná konferencia 2017. Moravské Lieskové v dejinách. Nový evanjelický kostol v Žiari nad Hronom. Pieseň o Lutherovi.

Nájdete nás na Facebooku