Slovensko s Tiposom

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Zábavno-súťažná relácia s Ivetou Malachovskou.