Trpaslíci

SMAJLICEDA - Rok Sivka ohniváka Zábavný program pre deti. Účinkujú: Adela Mojžišová, Patrícia Stehelová