Rodinná slávnosť

Štvrtok 14.03.2019


Nevhodné do 12 rokov

Hra sa zamýšľa nad osudmi, názormi a pocitmi súčasného človeka cez členov rodiny, ktorí sa zídu na oslavách 80.narodenín matky. / Spomíname na herca Emila Kosíra /

Nájdete nás na Facebooku