50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Tráva je zelená a obloha modrá

Filmový medailón o športovom komentátorovi Gabovi Zelenayovi.