Národné kultúrne pamiatky (Národné kultúrne pamiatky I.)

Vhodné pre všetkých
O architektúre a umeleckých artefaktoch topoľčianského kaštieľa.