Boris a Brambor
Boris a Brambor

Chvíľka poézie

Chvíľkou poézie si pripomenieme velikána P.O. Hviezdoslava a jeho báseň Pokoj, milý,sladký pokoj. Recituje Martin Huba.