Biskup Hirka

Životný príbeh biskupa, ktorý zosobňuje novodobé dejiny slovenských gréckokatolíkov.