Bohoslužba (Národná cyrilometodská púť)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.
Slávnostná sv. omša zo Svätoplukovho námestia v Nitre, pri príležitosti sviatku svätých Konštantína - Cyrila a Metoda - spolupatrónov Európy.