MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Bohoslužba (Pravoslávna bohoslužba na sviatok sv. Maxima Sandoviča v Inovciach)

Vhodné pre všetkých
Priamy prenos.
Priamy prenos pravoslávnej bohoslužby pri príležitosti sviatku sv. Maxima Sandoviča z chrámu sv. proroka Eliáša a sv. kňaza - mučeníka Maxima Sandoviča v Inovciach okres Sobrance.