Športová televízia
Športová televízia

Bohoslužba (Slávnostné služby Božie pri 500. výročí reformácie)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.
Služby Božie na Pamiatku reformácie z evanjelického a. v. kostola v Bratislave-Petržalke.