Bohoslužba (Služby Božie na 1.pôstnu nedeľu)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos z Evanjelického a.v. chrámu Božieho v Soli.