Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bohoslužba (Sv. omša na sviatok sv. Gorazda)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.