Bohoslužba (Ukončenie Loretánskych dní v Skalici)

Vhodné pre všetkých
Priamy prenos.