Reláciu najbližšie vysielame

Bohoslužba (200. výročie Prešovskej gréckokatolíckej eparchie)

Vhodné pre všetkých
priamy prenos