Športová televízia
Športová televízia

Reláciu najbližšie vysielame

Bohoslužba (Služby Božie na Pamiatku reformácie z Príboviec)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.
Priamy prenos služieb Božích na 501. výročie pamiatky reformácie z evanjelického a. v. kostola v Príbovciach. Káže generálny biskup ECAV Miloš Klátik.