Reláciu najbližšie vysielame

Bohoslužba (Gréckokatolícka sv.liturgia z Ruskej Bystrej)

Vhodné pre všetkých
Svätá liturgia zo slávnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice pri príležitosti chrámového sviatku Prenesenia pozostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej . Hlavným liturgom a kazateľom bude protosynkel /generálny vikár/ Košickej eparchie. Spoluliturgovať budú členovia Rady mládeže Košickej eparchie.