Reláciu najbližšie vysielame

Bohoslužba (400.výročie smrti Košických mučeníkov)

Vhodné pre všetkých

priamy prenos

Slávnostná svätá omša pri príležitosti 400. výročia mučeníckej smrti Troch svätých košických mučeníkov z Katedrály svätej Alžbety v Košiciach. hlavný celebrant: J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita prvý koncelebrant: J. Em. Péter kardinál Erdő, prímas, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup druhý koncelebrant: J. Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov