Reláciu najbližšie vysielame

Bohoslužba (Ordinácia evanjelických novokňazov)

Vhodné pre všetkých

Priamy prenos.

Ordinácia evanjelických novokňazov v Hanušovciach nad Topľou. Ordináciu prijmú absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Slávnostný kazateľ služieb Božích bude biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.