Bohoslužba (Služby Božie pri príležitosti ordinácie novokňazov)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.
Služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Necpaloch pri príležitosti ordinácie novokňazov.