Boris a Brambor
Boris a Brambor

Bohoslužba (Služby Božie z Trnavy)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.
Služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Trnave.