Reláciu najbližšie vysielame

Bohoslužba (Služby Božie Ukončenie roku školstva)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.
Služby Božie z evanjelického kostola v Modre pri príležitosti ukončenia Roku evanjelického školstva.