Bohoslužba (Gréckokatolícka liturgia Košice)

Vhodné pre všetkých
priamy prenos
Archijerejská svätá liturgia z katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Hlavný celebrant a kazateľ vladyka Cyril Vasiľ SJ apoštolský administrátor Sede plena Košickej eparchie.