Bohoslužba (Svätá omša na 2. nedeľu v Cezročnom období)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos z kapucínskeho Kostola sv. Štefana v Bratislave. Celebruje brat Tadeáš, gvardián kapucínov v Bratislave.