Bohoslužba (Služby Božie pri príležitosti Dňa priateľov Samaritána)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Priamy prenos z evanjelického a. v. kostola v Matúškove. Slúži Ivan Eľko, generálny biskup ECAV.
Služby Božie z kostola evanjelikov a. v. v Matúškove pri príležitosti Dňa priateľov Samaritána. Káže generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko, liturguje námestný farár Cirkevného zboru Galanta Jaroslav Mlynár.