Bohoslužba (Služby Božie z Modry – Kráľovej)

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Priamy prenos.
Služby Božie z kostola evanjelikov a. v. v Modre – Kráľovej. Káže prvý konsenior Bratislavského seniorátu Pavel Kollár.