EURO 2020
EURO 2020

Reláciu najbližšie vysielame

Bohoslužba (Služby Božie na Veľký piatok)

Vhodné pre všetkých
Priamy prenos. Veľkopiatkové Služby Božie z evanjelického a.v. kostola v Novom Meste nad Váhom.
Služby Božie na Veľký piatok z kostola evanjelikov a. v. v Novom Meste nad Váhom.