Bohoslužba (Svätá omša na Nedeľu utrpenia Pána)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.
Svätú omšu na Námestí sv. Petra vo Vatikáne celebruje Svätý Otec Františiek. Nedeľou utrpenia Pána si veriaci pripomínajú slávnostný vstup Ježiša Krista do Jeruzalema, s ktorým sa spája predzvesť jeho umučenia. Vyjadruje to slávnostná procesia v úvode, v ktorej sa nesú požehnané ratolesti. Počas bohoslužby sa prednášajú pašie - rozprávanie o Ježišovom umučení.