EURO 2020
EURO 2020

Bohoslužba (Služby Božie z Rusoviec)

Vhodné pre všetkých
Priamy prenos.
Služby Božie z kostola evanjelikov a. v. v Rusovciach. Káže farár Cirkevného zboru Bratislava Petržalka Ján Kolesár.