Bohoslužba (Vigília na 2. veľkonočnú nedeľu)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos. 55 min.