EURO 2020
EURO 2020

Bohoslužba (Sv. omša na Tretiu veľkonočnú nedeľu z Košíc)

Vhodné pre všetkých
Priamy prenos.
Svätá omša na Tretiu veľkonočnú nedeľu z Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Celebruje Mons. Bernard Boboer košický arcibiskup - metropolita.