Bohoslužba (Svätá liturgia pri príležitosti Povýšenia úctyhodného a životadárneho Kríža)

Vhodné pre všetkých
priamy prenos