MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Bohoslužba (Polnočná sv. omša z Jasova)

Vhodné pre všetkých
Priamy prenos.Vigília Narodenia Pána z Kostola svätého Jána Krstiteľa v Premonštrátskom opátsve v Jasove.
Vo vianočnú noc roku 1121 zložil sv. Norbert so svojimi druhmi rehoľné sľuby. Po deviatich storočiach si túto udalosť pripomenieme v jedinom živom premonštrátskom opátstve na Slovensku – v Jasove.