Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Bohoslužba

Vhodné pre všetkých
Priamy prenos.
Služby Božie pri príležitosti 40. výročia posviacky kostola vo Svätom Kríži.