Malý dokument (Drapéria)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Netypické úvahy o diele Majstra Pavla.
Malý televízny dokument. Esej o stredovekej plastike. Netypické úvahy o diele majstra Pavla z Levoče. Výtvarník Marián Polonský a skladateľ Jozef Malovec uvažujú o tkaninách na sochách Majstra Pavla z Levoče.