Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Malý dokument

Vhodné pre všetkých
Netypické úvahy o diele Majstra Pavla.
Malý televízny dokument. Esej o stredovekej plastike. Netypické úvahy o diele majstra Pavla z Levoče. Výtvarník Marián Polonský a skladateľ Jozef Malovec uvažujú o tkaninách na sochách Majstra Pavla z Levoče.