Správy RTVS
Správy RTVS

Tíha oběti

Dokumentárny film o živote a ťažkých rokoch českého kardinála Štefana Trochtu za totality.