Pozvánka do divadla

Pozvánka do divadla - cyklus televíznych záznamov divadelných predstavení.