Pozvánka do divadla

Nevhodné do 15 rokov Audio komentár HD
Autorky románu ľahkým, vtipným a bystrým spôsobom zhmotňujú určitú etapu svojho priateľstva a spriaznenosti. Nepateticky nás púšťajú do svojej korešpondencie, do svojho sveta, ktorý je poskladaný z premysleného sledu obrazov. Okrem sviežeho zachytenia podstatných udalostí vstupu do dospelosti a reality sú aj citlivou výpoveďou generácie tridsiatnikov. Mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že ide o akýsi ženský pohľad, no nie je to tak. Je to pohľad univerzálny, sebaironický, pohľad, ktorý je vzácnou stopou našej súčasnosti. To je dôvod, prečo sa stal tento nenápadný román bestsellerom a prečo bolo logické siahnuť po ňom ako po východisku k divadelnému predstaveniu. Vzniká tak dynamická inscenácia o predsudkoch, o náraze predstáv s realitou, o neúprosnosti času, ktorý nepozná kompromisy, ale najmä o potrebe ľudskej blízkosti a lásky. A určite nie je zanedbateľným faktom, že ide o skvelú možnosť, ako predstaviť trojicu talentovaných mladých hercov.