Fenomén21
Fenomén21

Hranica v srdci

Vhodné pre všetkých HD
Pozitívny cestopis z česko-slovenského pohraničia.
U starých Slovanov. Aj tak by sme mohli nazvať tento mikroregión, ktorý je plný histórie a kontrastov. V tomto regióne sa nachádzajú jedny z najstarších a najvzácnejších staroslovanských – veľkomoravských pamiatok v strednej Európe – Mikulčice. Predpokladá sa, že Mikulčické a Kopčanské pamiatky sú datované do toho istého obdobia a tvorili niekedy jeden celok, ktorý patril do obdobia Veľkomoravskej ríše. Vzdušnou čiarou sú od seba vzdialené len niekoľko kilometrov. Kopčanský kostolík je pravdepodobne najstarším kostolíkom uchovaným na Slovensku. Slovenská dominanta, mesto Holíč, je zas miestom, kde nájdete unikátny Holíčsky zámok, niekdajšie letné sídlo Márie Terézie a jej manžela. V Čejkovicích sú to zas templárske sklípky a vinohrady, ktoré tu nasadili ešte v 16. storočí.