Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Hranica v srdci

Vhodné pre všetkých HD
Pozitívny cestopis z česko-slovenského pohraničia.
Masarykovom by sme metaforicky, ale vôbec nie zveličene, mohli nazvať región na pomedzí medzi Hodonínom a Holíčom. Je to región, ktorý sa hrdí tým, že sa tu narodil Čechoslovák a prvý československý prezident T.G. Masaryk. Tu sa narodil a vyrastal. Tu sa vraj aj cítil najviac doma. Sem sa vracal z Prahy i zo sveta, aby sa „osvěžil životem a osudy pravdivých lidí.“