Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Hranica v srdci

Vhodné pre všetkých HD
Pozitívny cestopis z česko-slovenského pohraničia.
Od Horní Bečvy stúpa cesta k horskému sedlu na Bumbálke a na Slovensku následne padá k Makovu. Tu je strecha Beskýd. Odtiaľ sa dá dovidieť do krajiny Valašska, na Kysuce i do kraja Lachov. Odtiaľto tečú vody do Čierneho mora i do Baltu.