Banícky majáles

Televízny film o radostiach i strastiach žakarovských baníkov.