Svätenie jari


Koncertná verzia baletnej hudby Igora Stravinského pre dva klavíry v interpretácii medzinárodne renomovaných klaviristov - Miki Skuta a Nora Skuta.

Nájdete nás na Facebooku