EURO 2020
EURO 2020

Svätenie jari

Koncertná verzia baletnej hudby Igora Stravinského pre dva klavíry v interpretácii medzinárodne renomovaných klaviristov - Miki Skuta a Nora Skuta.