Svätenie jari

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Koncertná verzia baletnej hudby Igora Stravinského pre dva klavíry v interpretácii medzinárodne renomovaných klaviristov - Miki Skuta a Nora Skuta.
Koncertná verzia baletnej hudby Igora Stravinského pre dva klavíry v interpretácii medzinárodne renomovaných klaviristov - Miki Skuta a Nora Skuta. Igor Stravinskij Le Sacre du printemps (Svätenie jari) 1.L´Adoration de la Terre (Vzývanie zeme) 2.Le Sacrifice (Obeta)