MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Božie domy s Vandalom

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Moderátor a hudobník Pišta Vandal predstavuje sakrálne stavby na Slovensku.
Predrománske a románske stavby. Spoločenské zmeny a hospodársky rast v 13. storočí sa prejavili nielen v rozvoji miest, ale aj v budovaní sakrálnych stavieb. Na vidieku pribúdali nové kostoly, ktoré už neslúžili centrálne, pre niekoľko susedných usadlostí, ale boli súčasťou dediny. Väčšina zachovaných románskych kostolov tak pochádza práve z prvej polovice 13. storočia. Na vidieku si šľachta nechávala stavať menšie, jednoloďové kostoly s apsidou. Aj naďalej boli stavané rotundy, ktoré u nás patria k najtypickejším ukážkam ranorománskeho umenia. Moderátor Pišta Vandal (Štefan Chrappa) navštívi kostol sv. Michala archanjela v Drážovciach pri Nitre, kostol sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch, kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom a kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov pri obci Klátová Nová Ves - Sádok.