Slovensko naše (Slovensko naše I.)

Vhodné pre všetkých
Relácia o prvých kultúrnych, jazykových a duchovných stykoch Slovienov a Slovanov so starými Maďarmi na území dnešného Slovenska.