Slovensko naše (Slovensko naše I.)

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Televízny dokument o priekopníkovi sklárskeho desingu na Slovensku.