MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Slovensko naše (Zamurované fotografie Magdalény Robinsonovej)

Vhodné pre všetkých
Televízny dokument o vynikajúcej umeleckej fotografke Magdaléne ROBINSONOVEJ a o jej zamurovaných fotografiách z Izraela, ktoré boli ešte donedávna 30 rokov stratené a iba vďaka dobrej pamäti spisovateľa Arnošta LUSTIGA - rodáka z Čiech, ktorý žije v USA sa našli v múroch jednej českej súkromnej chaty.
Televízny dokument o významnej slovenskej umeleckej fotografke Magdaléne Robinsonovej.